Saturday, 20 August, 2022
10:00 - 11:30 F c Halvenweg Zonhoven U12 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U12 A (Bart)
13:00 - 14:15 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U13 A (Stijn) K v k Wellen U13