Saturday, 20 August, 2022
10:00 - 11:30 F c Halvenweg Zonhoven U12 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U12 A (Bart)
13:00 - 14:15 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U13 A (Stijn) K v k Wellen U13
Wednesday, 24 August, 2022
18:00 - 19:25 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U13 A (Stijn) W s Linkhout U13
Saturday, 27 August, 2022
00:00 - 01:15 K f c Sparta Kolmont U13 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U13 A (Stijn)
14:30 - 15:30 K f c Helson Helchteren U11 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U11 B (Cesur)
Sunday, 28 August, 2022
10:00 - 11:15 K f c Helson Helchteren U13 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U13 A (Stijn)
10:00 - 11:30 K f c Helson Helchteren U12 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U12 A (Bart)
Saturday, 03 September, 2022
09:30 - 10:50 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U12 B (Ronny) K f c Exc Vorst U12
09:30 - 11:00 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U12 A (Bart) Rwl Sport U12
12:00 - 13:00 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U13 A (Stijn) K Berg En Dal V v U13
12:30 - 13:30 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U11 B (Cesur) Sparta Schaffen U11
Saturday, 10 September, 2022
09:30 - 10:50 F c Wezel Sport U12 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U12 B (Ronny)
10:00 - 11:30 Hoger-op Testelt U12 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U12 A (Bart)
13:30 - 14:30 K Achel V v U13 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U13 A (Stijn)
Sunday, 11 September, 2022
11:15 - 12:15 S k Meldert U11 K v v Thes Sport Tessenderlo Reg U11 B (Cesur)